1. Tarih

37. İstanbul Film Festivali 6-17 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

2. Amaç

Ulusal Yarışma’nın amacı, Türkiye’de sanat değeri yüksek filmlerin yapımını özendirmek, gelişmesini desteklemek; ülke sinemasının nitelikli yapıtlarını izleyiciye ulaştırmak; bu filmlerin uluslararası sinema yazarları, festival yöneticileri, dağıtımcı kuruluş ve televizyon temsilcilerine gösterilmesini sağlamak; bu yolla ülke sinemasının dış tanıtımına katkıda bulunmaktır.

3. Ödüller

a) Ulusal Yarışma’ya katılan filmlerin değerlendirilmesi sonucunda jüri, En İyi Film’e Altın Lale Ödülü verir. Jüri ayrıca, Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik dallarında da birer ödül verir.

En İyi Film ve En İyi Yönetmen değerlendirmelerinde jüri her iki ödülü ayrı filmlere sunabileceği gibi, gerek duyduğunda aynı filme de verebilir.
En İyi Film’in yapımcısına Altın Lale Ödülü ve 150.000 TL verilir. Bu ödül tek filme verilir, paylaştırılamaz.
Jürinin değerlendirmesi sonucunda uygun bulunan yönetmene, En İyi Yönetmen Ödülü ile Türk Tuborg A.Ş. tarafından 50.000 TL verilir. Bu ödül, tek bir filmin yönetmenine verilir, paylaştırılamaz.
Jüri, bu ödüllerin yanı sıra, Onat Kutlar anısına Jüri Özel Ödülü verir. Bu ödül paylaştırılamaz; tek bir filme verilir. Bu filmin yapımcısına 50.000 TL tutarında para ödülü verilir.
Jüri, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında ilke olarak başrolleri değerlendirir. Ancak bu ödüller, üstün performans gösteren yan rollere de verilebilir. Seçilen En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu’ya onursal nitelikte birer ödül ve 10.000’er TL değerinde para ödülü verilir.
Jürinin En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik dallarında seçtiği kişilere onursal nitelikte birer ödül verilir.

b) Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’ne, festivalin Uluslararası ve Ulusal Yarışmaları’nın yanı sıra, “Türkiye Sineması” bölümünde yer alan Türkiye yapımı uzun metrajlı tüm kurmaca ilk filmler aday olabilir. Jürinin Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’ne layık gördüğü filmin yönetmenine CMYLMZ Fikirsanat aracılığı ile 30.000 TL verilir.
c) Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) üyelerinden oluşan jüri, Ulusal Yarışma’ya katılan filmleri değerlendirerek en iyi filmi seçer. Bu filme FIPRESCI Ödülü verilir.
d) Ödül kazanan filmlerin yönetmen, yapımcı ve dağıtımcıları, medya ve tanıtım evraklarında ve filmin sonraki gösterimlerinde (jenerikte), filmin festivalde kazandığı ödüle yer vermeyi taahhüt ederler.

4. Katılım Koşulları

İstanbul Film Festivali çerçevesinde düzenlenen Ulusal Yarışma’ya katılacak filmler için şu koşullar öngörülür:

a) Yarışmaya 1 Ocak 2017’den sonra çekilmiş kurmaca, animasyon ya da belgesel, uzun metrajlı Türkiye filmleri katılabilir. “Türkiye filmi” tanımından “yönetmeni veya yapımcılarından en az biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan film” anlaşılır.
b) Filmler en az 60 dakika uzunluğunda olmalı; gösterim kopyaları dijital formatlarda (DCP, Full HD, BluRay) olmalıdır.
c) Türkiye sınırları içinde bir festivalde, “Ulusal Yarışma” kapsamında En İyi Film Ödülü’ne layık görülmüş filmler yarışmaya alınmaz. Festivalden önce ticari gösterime girmiş filmlerin vizyon tarihi, festival başlangıcından en fazla 6 ay önce olmalıdır. DVD ve benzeri baskısı satışa sunulmuş; online, VOD ya da streaming gösterime açılmış; kamuya açık platformlarda gösterimi yapılmış filmler Ulusal Yarışma için değerlendirilmez.

İstanbul sınırları içinde başka bir festivale katılmış uzun metrajlı filmler programa alınmaz.

5. Başvuru

Festivale katılabilmek için filmin yasal sahibi olan yapımcısı başvuruda bulunur. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru formunda diğer yasal sahiplerin imzası ya da ek olarak yazılı onayı yer almalıdır. Festivale istenen sayıda filmle başvurulabilir.

Festivale başvuran filmlerin kamuoyuna tanıtılması ve festival kataloğunda yer alması amacıyla, aşağıdaki belgelerin 25 Ocak 2018 günü saat 17.00’ye kadar https://vp.eventival.eu/iff/2018 adresindeki başvuru sistemi üzerinden teslim edilmesi gereklidir.

A) Filmin online öngösterim linki (en az 3 ay geçerli)
B) Filmle ilgili teknik jenerik bilgileri (künye)
C) Katalogda yer alacak Türkçe ve İngilizce kısa özet (elektronik ortamda)
D) Press book, elektronik basın dosyası vb. diğer malzemeler
E) Filmden fotoğraflar (yüksek çözünürlükte, elektronik ortamda)
F) Yönetmeninin fotoğrafı (yüksek çözünürlükte), kısa biyografisi ve filmografisi (elektronik ortamda)
G) Kısa yönetmen görüşü (elektronik ortamda)
H) Afiş (3 adet) (Festival başlamadan en geç 15 gün önce teslim edilebilir.)
I) (Gösterim kopyası altyazılı değilse) Altyazı çevirisi için diyalog listesi, İngilizce altyazı listesi
İ) Quicktime (.qt) formatında 16:9 fragman ve festivalin internet sitesinde kullanılmak üzere online fragman linki. (Festival başlamadan teslim edilebilir.)

Başvuran, başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu teyit eder. Yönetmen ya da başvuran, Mart ayında yapılacak olan basın toplantısıyla birlikte festival programı açıklandıktan sonra filmini festivalden çekmemeyi taahhüt eder.

6. Gösterim ve Kopyalar

Festivalde Türkiye yapımı filmler İngilizce altyazılı olarak gösterilir. Yapımcı, filminin kopyasını İngilizce altyazılı sağlayamadığı takdirde festival, çevirisini yaptırarak filme elektronik İngilizce altyazı hazırlar.

Programa katılması kesinleşen filmlerin gösterim kopyalarının son teslim günü, festivalin başlamasından en geç bir hafta öncesidir. Filmler Şişhane, Nejat Eczacıbaşı Binası, Sadi Konuralp Caddesi No: 5’te bulunan İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nda Festival Yönetimi’ne teslim edilir. Festival bittikten sonraki hafta içinde filmler yine aynı yerden alınır.

DCP kopyalar festivale üzerlerinde filmin adı okunaklı yazılmış, orijinal korunaklı, sert kapaklı kutularında yollanmalıdır.

7. Jüri

Programa alınacak filmler, başvurular arasından Türkiye Sineması Danışma Kurulu ve Festival Yönetimi tarafından belirlenir. Programa alınacak filmlerin nihai kararı festival yönetimi tarafından verilir. Festival, filmlerin seçimiyle ilgili açıklama yapmama hakkını saklı tutar. Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 filmin katılımı gereklidir. Son başvuru tarihi olan 25 Ocak 2018’e kadar katılması kesinleşen film sayısı 6’ya ulaşmazsa yarışma yapılmaz; başvuran filmler festivalde yarışma dışı gösterilir.

Yarışmada gösterime sunulacak filmler, İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması Danışma Kurulu’nca belirlenen bir jüri tarafından değerlendirilir. Jüri, Türkiye’den ve dünyadan film yapımcıları, yönetmenler, sinema yazarları, oyuncular, film eleştirmenleri, sinema tarihçileri, öğretim üyeleri ve sinemayla ilgili sanat dallarının önde gelen kişilerinden oluşur.

Jüri Başkanı, Festival Yönetimi’nce atanır. Jüri, çalışma düzenini kendisi belirler. Jüri üyeleri, gösterim düzeni Festival Yönetimi’nce saptanan yarışma filmlerini festival süresi içinde, sinemalarda resmi ya da özel gösterilerde, tek tek ya da toplu olarak izler.

Festival Yönetimi, jüri karar toplantısında oy hakkı olmayan bir gözlemci bulundurur.

Jüri Başkanı, kararın duyurulmasından önce, tüm üyelerce imzalanmış tutanakları Festival Yönetimi’ne teslim eder.

8. Sigorta

Festival tarafından seçilen filmlere ait kopyaların festivale tesliminden kopyayı sağlayan kuruluşa gönderilmesine kadar geçen süre içindeki sigortasından festival sorumludur. Festival, kopyaların kaybı ya da hasarı halinde, filmin sahibinin başvuru formunda belirttiği değer tutarını tazmin etmekle yükümlüdür. Katılımcının, başvuru formunu 25 Ocak 2018 tarihine kadar festival bürosuna yollamadığı durumlarda, sigorta şirketi kopyaya 2.500 Amerikan Doları değer biçecektir.

9. Yetki

Festival Yönetimi, gösterim için gerekli ve yeterli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına sahiptir.

İstanbul Film Festivali programına katılan Türkiye yapımı filmlerin sahipleri, yapımcıları ve yönetmenleri, bu yönetmeliğin kurallarını kabul etmiş sayılırlar.

Yönetmelikte ayrıca belirlenmeyen konularda karar yetkisi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’na aittir.

Yönetmelikte değişiklik hakkı festival yönetimine aittir.

Yukarı