Agâh Özgüç, 2009 yılında 28. İstanbul Film Festivali'nin Sinema Onur Ödülü'ne lâyık görüldü.

Sevgili dostum Agâh Efendi,

Babıâli yokuşundan Yeşilçam'a ineli elli yıl oldu. Sinemayı çok sevdin; bu kadar eser üretmek ancak aşkla olurdu. Yoksa kim yazacaktı sinemanın künyesini, yani "1914-2008 Türk Filmleri Sözlüğü"nü... Bu kitap sinemamızın envanteri oldu. Kültür Bakanlığı, sinema-meslek birlikleri ve sinema yazarlarının çok yararlandığı bir eser... En son hazırladığın İngilizcesiyle de adını dünya sinema tarihine yazdırdın. Bir de sinemanın gizli tarihinin anılarını onlarca kitapla belgeledin. İlk "Afişlerle Türk Sineması" kitabın, "Türk Film Yapımcıları ve Yönetmenleri Sözlüğü", sayısız sergilerin... On binlerce belgen ve bunların yayınları. Siz, vakanüvîs Agâh ismini layığıyla hak edensiniz. Yetmiş yedi yıllık hayatın altmış yılını yazarak geçirmek, yine bu yılların tamamında üreterek ve belge toplayarak, bunları yayınlayarak kurumların, üniversitelerin hizmetine sunmak... Bir ömür ancak bu kadar verimli yaşanır.

Agâh'cığım, Aldığın sayısız ödül var. Fakat İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın Sinema Onur Ödülü'yle taçlandırılmak ödüllerin en yücesidir bence.

Çok yaşa, çok üret sevgili Agâh.
- Necip Sarıcı

Yukarı