1. Tarih

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen konulu, yarışmalı sinema etkinliği İstanbul Film Festivali 17-28 Nisan 2024 tarihlerinde yapılacaktır. Ulusal Belgesel Yarışması, festival kapsamında bu tarihler içinde yapılacaktır.

2. Amaç

Ulusal Belgesel Yarışması’nın amacı Türkiye’de belgesel yapımının ve belgesel sinemanın gelişimini desteklemek; nitelikli belgesel örneklerini izleyiciye ulaştırmak; bu filmlerin uluslararası sinema yazarları, festival yöneticileri, dağıtımcı kuruluş ve televizyon temsilcilerine gösterilmesini sağlamak; bu yolla ülke sinemasının dış tanıtımına katkıda bulunmaktır.

3. Ödüller

a) Ulusal Belgesel Yarışması’na katılan filmlerin değerlendirilmesi sonucunda jüri, bir filme En İyi Belgesel Ödülü’nü verir. Jüri ayrıca, gösterilen özel bir başarı için, bir yönetmene Mansiyon verebilir. Bu ödüller paylaştırılamaz.
b) En İyi Belgesel seçilen filmin yönetmenine 30.000 TL para ödülü ve onursal nitelikte bir ödül verilir.
c) Ödül kazanan filmlerin yönetmen, yapımcı ve dağıtımcıları, medya ve tanıtım evraklarında ve filmin sonraki gösterimlerinde (jenerikte), filmin festivalde kazandığı ödüle yer vermeyi taahhüt ederler.

4. Katılım Koşulları

İstanbul Film Festivali çerçevesinde düzenlenen Ulusal Belgesel Yarışması’na katılacak filmler için şu koşullar öngörülür:

a) Yarışmaya 1 Ocak 2023’ten sonra çekilmiş belgesel nitelikli Türkiye filmleri katılabilir. “Türkiye filmi” tanımından “yönetmeni veya yapımcılarından en az biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan film” anlaşılır.
b) Filmlerin gösterim kopyaları DCP formatında olmalıdır.
c) Yarışmaya katılacak belgesel filmler en az 30 dakika uzunlukta olmalıdır.
d) Televizyon için çekilmiş belgeseller, yayınlanmamış olmaları kaydıyla başvurabilirler.
e) Ticari ya da turistik amaçlarla çekilen tanıtım filmleri belgesel kategorisinde değerlendirilmez.
f) DVD ve benzeri baskısı satışa sunulmuş filmler; online, VOD ya da streaming gösterime açılmış filmler programa alınmaz.
g) Önceki yıllarda başvuruları sonucu programa alınmayan filmler yeniden değerlendirilmez.

5. Başvuru

Festivale katılabilmek için filmin yasal hak sahibi olan yapımcısı başvuruda bulunur. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru formunda diğer yasal hak sahiplerinin imzası ya da ek olarak yazılı onayı yer almalıdır. Festivale istenen sayıda filmle başvurulabilir.

Festivale başvuran filmlerin kamuoyuna tanıtılması ve festival kataloğunda yer alması amacıyla, aşağıdaki belgelerin 19 Ocak 2024 Cuma günü saat 17.00’ye kadar https://vp.eventival.com/iff/2024 adresindeki başvuru sistemi üzerinden iletilmeleri gereklidir. Festival başvuruları yalnızca bu platform üzerinden alınmaktadır.

a) Filmin online öngösterim linki (en az 3 ay geçerli)
b) Filmle ilgili teknik jenerik bilgileri (künye)
c) Türkçe ve İngilizce kısa katalog özeti (elektronik ortamda)
d) Varsa press book, elektronik basın dosyası vb. diğer malzemeler
e) Filmden fotoğraflar (katalogda kullanılacak yüksek çözünürlükte, elektronik ortamda)
f) Yönetmeninin fotoğrafı (yüksek çözünürlükte)
g) Dijital afiş
h) (Gösterim kopyası altyazılı değilse) Altyazı çevirisi için diyalog listesi, İngilizce altyazı listesi
ı) Quicktime, mp4 ya da mov formatında, 16:9 ve en az 1920x1080p altyazısız fragman ve festivalin internet sitesinde kullanılmak üzere online fragman linki.

Başvuran, başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu teyit eder. Festivale katılım için onayı başvuru formuyla teyit edilen yönetmen ya da başvuran, festivalden önce yapılacak olan basın toplantısıyla birlikte festival programı açıklandıktan sonra filmini festivalden çekmemeyi taahhüt eder.

6. Gösterim ve Kopyalar

Festivalde Türkiye yapımı belgesel filmler İngilizce altyazılı olarak gösterilir. Yapımcı veya yönetmen, filminin kopyasını İngilizce altyazılı sağlayamadığı takdirde festival, çevirisini yaptırarak filme elektronik İngilizce altyazı hazırlar.

Programa katılması kesinleşen belgesel filmlerin gösterim kopyalarının son teslim günü, 22 Mart 2024’tür. Filmler Şişhane, Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp Caddesi No: 5’te bulunan İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nda festival yönetimine ya da ilgili festival çalışanına teslim edilir ya da indirme linkiyle yollanır. Festival bittikten sonraki hafta içinde DCP filmler yine aynı yerden alınır.

DCP kopyalar festivale üzerlerinde filmin adı okunaklı yazılmış, orijinal korunaklı, sert kapaklı kutularında yollanmalıdır.

7. Jüri

Belgeseller bölümü dahilinde hangi filmlerin gösterime sunulacağı ve Ulusal Belgesel Yarışması’na hangi filmlerin alınacağına dair nihai karar Türkiye Sineması Danışma Kurulu ve festival yönetimi tarafından verilir. Festival, filmlerin seçimiyle ilgili açıklama yapmama hakkını saklı tutar. Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 filmin katılımı gereklidir. Son başvuru tarihi olan 19 Ocak 2024’e kadar katılması kesinleşen film sayısı 6’ya ulaşmazsa yarışma yapılmaz; başvuran filmler yarışma dışı gösterilir.

Ulusal Belgesel Yarışması’na katılan filmler, festival yönetimince belirlenen bir jüri tarafından değerlendirilir. Jüri, Türkiye’den ve dünyadan film yapımcıları, yönetmenler, sinema yazarları, oyuncular, film eleştirmenleri, sinema tarihçileri, öğretim üyeleri ve sinemayla ilgili sanat dallarının önde gelen kişilerinden oluşur.

Jüri Başkanı, festival yönetimince atanır. Jüri, çalışma düzenini kendisi belirler. Jüri üyeleri, gösterim düzeni festival yönetimince saptanan yarışma filmlerini festival süresi içinde, sinemalarda resmi ya da özel gösterilerde, tek tek ya da toplu olarak izler.

Festival Yönetimi, jüri karar toplantısında oy hakkı olmayan bir gözlemci bulundurur.

Jüri Başkanı, kararın duyurulmasından önce, tüm üyelerce imzalanmış tutanakları Festival Yönetimi’ne teslim eder.

8. Sigorta

Festival tarafından seçilen filmlere ait fiziksel kopyaların festivale tesliminden kopyayı sağlayan kuruluşa gönderilmesine kadar geçen süre içindeki sigortasından festival sorumludur. Festival, fiziksel kopyaların kaybı ya da hasarı halinde, filmin sahibinin başvuru formunda belirttiği değer tutarını tazmin etmekle yükümlüdür. Katılımcının, başvuru formunda belirtmediği durumlarda, fiziksel kopyaya 1.000 Amerikan Doları değer biçilecektir.

9. Yetki

Festival Yönetimi, gösterim için gerekli ve yeterli teknik özelliklere sahip olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına sahiptir.

Bu genel yönetmelik maddelerinde yer almayan diğer konular hakkındaki kararlar İstanbul Kültür Sanat Vakfı’na aittir.

Yönetmelikte değişiklik hakkı festival yönetimince saklıdır.

43. İstanbul Film Festivali programına katılan Türkiye yapımı belgesel filmlerin hak sahipleri, yapımcıları ve yönetmenleri, bu yönetmeliğin kurallarını kabul etmiş sayılırlar.

Yukarı