1. Tarih

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen konulu, yarışmalı sinema etkinliği İstanbul Film Festivali’nin 42.si 7-18 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

2. Amaç

Ulusal Yarışma’nın amacı Türkiye’de sanat değeri yüksek filmlerin yapımını özendirmek, gelişmesini desteklemek; ülke sinemasının nitelikli yapıtlarını izleyiciye ulaştırmak; bu filmlerin uluslararası sinema yazarları, festival yöneticileri, dağıtımcı kuruluş ve televizyon temsilcilerine gösterilmesini sağlamak; bu yolla ülke sinemasının dış tanıtımına katkıda bulunmaktır.

3. Ödüller

a) Ulusal Yarışma’ya katılan filmlerin değerlendirilmesi sonucunda jüri En İyi Film’e Altın Lale Ödülü verir. Jüri ayrıca Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik dallarında da onursal nitelikte birer ödül verir.

  • En İyi Film’in yapımcısına Altın Lale Ödülü ve İKSV tarafından 250.000 TL verilir.
  • Jüri Özel Ödülü, festival kurucularından Onat Kutlar anısına verilir. Seçilen filmin yapımcısıyla yönetmenine Kariyo & Ababay Vakfı tarafından 150.000 TL tutarında para ödülü verilir. Bu ödül filmin yapımcılarına 1/2 yönetmenine 1/2 pay olacak şekilde bölüştürülür. Jüri Özel Ödülü ile Altın Lale En İyi Film aynı filme verilemez.
  • Jürinin değerlendirmesi sonucunda uygun bulunan yönetmene, En İyi Yönetmen Ödülü ile Anadolu Efes tarafından 75.000 TL tutarında para ödülü verilir.
  • Jüri, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında ilke olarak başrolleri değerlendirir. Seçilen En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu’ya İKSV tarafından 15.000’er TL değerinde para ödülü verilir.
  • Jürinin En İyi Senaryo dalında seçtiği filmin senaryo yazarına Alametholistic tarafından 15.000 TL tutarında para ödülü verilir.
  • Jürinin En İyi Sanat Yönetmeni dalında seçtiği filmin sanat yönetmenine Milliyet Sanat tarafından 15.000 TL tutarında para ödülü verilir.
  • Jürinin En İyi Özgün Müzik dalında seçtiği özgün film müziğinin bestecisine İKSV tarafından 15.000 TL tutarında para ödülü verilir.
  • Jürinin En İyi Görüntü dalında seçtiği filmin görüntü yönetmenine İKSV tarafından 15.000 TL tutarında para ödülü verilir.
  • Jürinin En İyi Kurgu dalında seçtiği filmin kurgucusuna İKSV tarafından 15.000 TL tutarında para ödülü verilir.
  • Akçeli ödüller paylaştırılmaz.

(b)Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’ne, festivalin Uluslararası ve Ulusal Yarışmaları’nın yanı sıra, “Türkiye Sineması” bölümünde yer alan Türkiye yapımı uzun metrajlı tüm kurmaca ilk filmler aday olabilir. Jürinin En İyi İlk Film Ödülü'ne layık gördüğü filmin yönetmenine Lale Kart tarafından 40.000 TL tutarında para ödülü verilir.
c) Ödül kazanan filmlerin yönetmen, yapımcı ve dağıtımcıları, medya ve tanıtım evraklarında ve filmin sonraki gösterimlerinde (jenerikte), filmin festivalde kazandığı ödüle yer vermeyi taahhüt ederler.
d) Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) üyelerinden oluşan jüri, Ulusal Yarışma’ya katılan filmleri değerlendirerek en iyi filmi seçer. Bu filme FIPRESCI Ödülü verilir.

4. Katılım Koşulları

Yarışmaya 1 Ocak 2021’den sonra çekilmiş uzun metrajlı kurmaca Türkiye filmleri katılabilir. “Türkiye filmi” tanımından “yönetmeni veya yapımcılarından en az biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan film” anlaşılır.
b) Filmler en az 60 dakika uzunluğunda olmalı; gösterim kopyaları DCP formatında olmalıdır.
c) i. İstanbul sınırları içinde, vizyonda veya kamuya açık herhangi bir film gösterim etkinliğinde gösterilmiş uzun metrajlı filmler yarışma için değerlendirilmez.
ii. Türkiye sınırları içinde bir festivalde, “Ulusal Yarışma” kapsamında En İyi Film Ödülü’ne layık görülmüş filmler yarışmaya alınmaz.
iii. DVD ve benzeri baskısı satışa sunulmuş; online, VOD ya da Türkiye’de streaming gösterime açılmış filmler programa alınmaz.

5. Başvuru

Festivale katılabilmek için filmin yasal hak sahibi olan yapımcısı başvuruda bulunur. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru formunda diğer yasal hak sahiplerinin adı/unvanı ya da ek olarak yazılı onayı yer almalıdır. Festivale istenen sayıda filmle başvurulabilir.

Festivale başvuran filmlerin kamuoyuna tanıtılması ve festival kataloğunda yer alması amacıyla, aşağıdaki belgelerin 20 Ocak 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar https://vp.eventival.com/iff/2023 adresindeki başvuru sistemi üzerinden teslim edilmesi gereklidir.

A) Filmin online öngösterim linki (en az 3 ay geçerli)
B) Filmle ilgili teknik jenerik bilgileri (künye)
C) Katalogda yer alacak Türkçe ve İngilizce kısa özet (elektronik ortamda)
D) Varsa press book, elektronik basın dosyası vb. diğer malzemeler
E) Filmden fotoğraflar (katalogda kullanılacak, yüksek çözünürlükte, elektronik ortamda))
F) Yönetmeninin fotoğrafı (yüksek çözünürlükte, elektronik ortamda)
G) Dijital afiş
H) (Gösterim kopyası altyazılı değilse) Altyazı çevirisi için diyalog listesi, İngilizce altyazı listesi
I) Quicktime, mp4 ya da mov formatında, 16:9 ve en az 1920x1080p altyazısız fragman ve festivalin internet sitesinde kullanılmak üzere online fragman linki.

Başvuran, başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu teyit eder. Festivale katılım için onayı başvuru formuyla teyit edilen yönetmen ya da başvuran, festivalden önce yapılacak olan basın toplantısıyla birlikte festival programı açıklandıktan sonra filmini festivalden çekmemeyi taahhüt eder.

6. Gösterim ve Kopyalar

Programa katılması kesinleşen filmlerin gösterim kopyalarının son teslim günü, 24 Mart 2023’tür. Filmler Şişhane, Nejat Eczacıbaşı Binası, Sadi Konuralp Caddesi No: 5’te bulunan İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nda Festival Yönetimi’ne teslim edilir. Festival bittikten sonraki hafta içinde filmler yine aynı yerden alınır. DCP kopyalar festivale üzerlerinde filmin adı okunaklı yazılmış, orijinal korunaklı, sert kapaklı kutularında yollanmalıdır.

7. Jüri

Programa alınacak filmler, başvurular arasından Türkiye Sineması Danışma Kurulu ve Festival Yönetimi tarafından belirlenir. Programa alınacak filmlerin nihai kararı festival yönetimi tarafından verilir. Festival, filmlerin seçimiyle ilgili açıklama yapmama hakkını saklı tutar. Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 filmin katılımı gereklidir. Son başvuru tarihi olan 20 Ocak 2023’e kadar katılması kesinleşen film sayısı 6’ya ulaşmazsa yarışma yapılmaz; başvuran filmler festivalde yarışma dışı gösterilir.

Yarışmada gösterime sunulacak filmler, İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması Danışma Kurulu’nca belirlenen bir jüri tarafından değerlendirilir. Jüri, Türkiye’den ve dünyadan film yapımcıları, yönetmenler, sinema yazarları, oyuncular, film eleştirmenleri, sinema tarihçileri, öğretim üyeleri ve sinemayla ilgili sanat dallarının önde gelen kişilerinden oluşur.

Jüri Başkanı, Festival Yönetimi’nce atanır. Jüri, çalışma düzenini kendisi belirler. Jüri üyeleri, gösterim düzeni Festival Yönetimi’nce saptanan yarışma filmlerini festival süresi içinde, sinemalarda resmi ya da özel gösterilerde, tek tek ya da toplu olarak izler.

Festival Yönetimi, jüri karar toplantısında oy hakkı olmayan bir gözlemci bulundurur.

Jüri Başkanı, kararın duyurulmasından önce, tüm üyelerce imzalanmış tutanakları Festival Yönetimi’ne teslim eder.

8. Sigorta

Festival tarafından seçilen filmlere ait kopyaların festivale tesliminden kopyayı sağlayan kuruluşa gönderilmesine kadar geçen süre içindeki sigortasından festival sorumludur. Festival, kopyaların kaybı ya da hasarı halinde, filmin sahibinin başvuru formunda belirttiği değer tutarını tazmin etmekle yükümlüdür. Katılımcının, başvuru formunda bu miktarı belirtmediği durumlarda, sigorta şirketi kopyaya 1.500 Amerikan Doları değer biçecektir.

9. Yetki

Festival Yönetimi, gösterim için gerekli ve yeterli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına sahiptir.

42. İstanbul Film Festivali programına katılan filmlerin hak sahipleri, yapımcıları ve yönetmenleri, bu yönetmeliğin kurallarını kabul etmiş sayılırlar.

Bu genel yönetmelik maddelerinde yer almayan diğer konular hakkındaki kararlar İstanbul Kültür Sanat Vakfı’na aittir.

Yönetmelikte değişiklik hakkı festival yönetimine aittir.

Yukarı