1. Tarihler

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Uluslararası Film Yapımcıları Dernekleri Federasyonu (FIAPF) tarafından konulu, yarışmalı bir etkinlik olarak resmen tanınan İstanbul Film Festivali’nin 39.’su, 10-21 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

2. Amaç

Festivalin amacı, Türkiye’de sinemanın gelişimini destekleyerek nitelikli filmlerin Türkiye’de ticari dağıtımını teşvik etmektir.

3. Program

39. İstanbul Film Festivali aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur:

a) Yalnızca "Sinemaya Yeni Bakışlar" temasına uyan filmlerin katıldığı Uluslararası Yarışma;
b) Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıklarının yer aldığı Türkiye Sineması 2019-2020;
c) Festivalin özel temaları üzerine yarışma dışı, bilgilendirici bölümler. (Bu bölümlerde uzun metrajlı kurmaca filmler ve belgeseller gösterime sunulur.)
e)Özel Bölümler

4. Uluslararası Yarışma

a)DCP formatında, en az 60 dakika uzunluğunda, sinemaya yeni bakışlar temasına uygun kurmaca, belgesel veya canlandırma filmler yarışmada gösterilmeye aday olabilir.
b) Yarışma filmlerinin seçimi ve programlanması konusunda son karar Festival Yönetimi tarafından verilir. Yapımcılar, yönetmenler, dağıtımcılar, ulusal film kuruluşları ve yabancı elçilikler film önerebilirler.
c) Yarışmaya kabul edilen tüm filmler özgün kopyalarıyla sunulacak, İngilizce ve Türkçe altyazılarıyla gösterileceklerdir.
d) 1 Ocak 2019’dan önce gösterime giren filmler ve Türkiye’de ticari dağıtıma çıkmış olan filmler yarışmaya kabul edilmez.
e) Yarışma filmleri yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, film eleştirmeni, sinema tarihçisi ve sinema alanında tanınmış benzeri kişilerden oluşan uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilir.
f) Jüri, En İyi Film seçilen yapıtın yönetmenine Şakir Eczacıbaşı anısına Altın Lale Ödülü’nü verir. Bu ödül paylaştırılamaz. Jüri ayrıca, gösterilen özel bir başarı için, bir yönetmene Jüri Özel Ödülü verebilir. Bu ödül paylaştırılamaz.
g) Uluslararası Yarışma, Eczacıbaşı Topluluğu’nun vereceği para ödülüyle desteklenmektedir. Bu ödül, aşağıdaki şekilde dağıtılır:

  • Şakir Eczacıbaşı Altın Lale Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine 10.000 Avro;
  • Bu ödülü kazanan filmin Türkiye dağıtımcısına 50.000 TL;
  • Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine 5.000 Avro.
5. Sinemada İnsan Hakları yarışması

a) Sinemada İnsan Hakları Yarışması Ödülü, kişisel ve siyasal özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkeleri ışığında insan haklarına saygıyı öne çıkaran eserleri onurlandırmayı amaçlamaktadır. Ödül bu doğrultuda, toplumsal değişimler ile kişisel dramları işleyen bir filme verilir.
b) Filmleri değerlendiren jüri, kazanan filmin yönetmenine 5.000 Avro’dan oluşan para ödülü verecektir. Bu ödül, Avrupa sinema yapıtlarının ortak yapım, dağıtım ve gösterimini destekleyen Avrupa Konseyi Eurimages Fonu tarafından verilmektedir.
c) Festival programında yer alan filmler arasından Festival Yönetimi’nin seçtiği ve ilan ettiği, Sinemada İnsan Hakları Yarışması’na katılacak filmler için şu koşullar öngörülür:

  • 1 Ocak 2019’dan sonra çekilmiş, insan hakları konulu kurmaca veya belgesel niteliğinde olmak;
  • En az 60 dakika uzunluğunda ve DCP formatında olmak;
  • Başka festivallere katılmış ya da ödül almış olmak, yarışmada yer almaya engel değildir.
6. Katılım

Filmler, festivalin yarışma dışı bölümlerinde gösterilmek üzere de seçilebilir. Yapımcılar, yönetmenler, dağıtımcılar, ulusal film kuruluşları ve yabancı elçilikler film önerebilirler. (Türkiye yapımı olmayan filmlerin son başvuru tarihi, 20 Aralık 2019’dur.) DVD ve benzeri baskısı satışa sunulmuş; online, VOD ya da Türkiye’de streaming gösterime açılmış filmler resmi bölümlere alınmaz.

7. Sigorta

Festival tarafından seçilen filmlere ait kopyaların festivale tesliminden, kopyayı sağlayan kuruluşa gönderilmesine kadar geçen süre içindeki sigortasından festival sorumludur. Festival, kopyaların kaybı ya da hasarı halinde, film şirketinin katılım formunda belirttiği değer tutarını tazmin etmekle yükümlüdür. Katılımcının, katılım formunu 24 Ocak 2020 tarihine kadar festival bürosuna yollamadığı durumlarda, sigorta şirketi kopyaya 2.500 Amerikan Doları değer biçecektir.

8. Taşıma

a) Festival programında yer alan filmlerin gösterim kopyaları ön kontrol, çeviri ve basın gösterileri için, 27 Mart 2020 tarihine kadar İstanbul’a gelmiş olmalıdır.
b) Kopyaların geliş-dönüş navlunları, Türkiye’deki depolama, gümrük, sigorta ve işlem masrafları festival tarafından karşılanacaktır. Dönüş navlunları, film ancak kopyayı sağlayan kuruluşa iade ediliyorsa festival tarafından karşılanır.
c) Filmler, festivalin bitiminden sonraki iki hafta içinde, belirtilen adrese gönderilecektir. Taşımayla ilgili ayrıntılar alıcıya ayrıca bildirilecektir. Festival, filmlerin yollandığı havaalanındaki depolama masraflarından sorumlu değildir.
d) Kopyalar doğrudan festival bürosuna yollanmalıdır.
e) Gönderenin adresi her filmin üzerinde belirtilmelidir. Katılımcı, filmin adını, nakliye tarih ve türünü belirten bir gönderi notunu posta, e-posta’yla festival bürosuna yollamalıdır.
f) DCP kopyalar festivale üzerlerinde filmin adı okunaklı yazılmış, orijinal korunaklı, sert kapaklı kutularında yollanmalıdır.

9. Festival Hakları

Festival Yönetimi, gösterim için gerekli ve yeterli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına sahiptir.

Bu genel yönetmelik maddelerinde yer almayan diğer hususlar hakkındaki kararlar, FIAPF’ın film festivalleriyle ilgili uluslararası yönetmelikleri doğrultusunda, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından verilir.

Yönetmelikte değişiklik hakkı festival yönetimine aittir.

39. İstanbul Film Festivali’ne katılanlar, bu yönetmelik koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

Yukarı