1. Tarih

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen konulu, yarışmalı sinema etkinliği İstanbul Film Festivali 7-18 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. Ulusal Kısa Film Yarışması festival kapsamında yapılacaktır.

2. Amaç

Ulusal Kısa Film Yarışması’nın amacı, Türkiye’de sanat değeri yüksek kısa filmlerin yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek; nitelikli kısa film yapımlarını izleyiciye ulaştırmak; bu filmlerin uluslararası alanda da tanıtılmasını sağlamak; bu yolla ülke sinemasının gelişimine ve dış tanıtımına katkıda bulunmaktır.

3. Ödüller

a) Ulusal Kısa Film Yarışması’na katılan filmlerin değerlendirilmesi sonucunda jüri, En İyi Kısa Film Ödülünü verir. Kazanan filmin yönetmenine Anadolu Efes tarafından 20.000 TL para ödülü verilir. Bu ödül tek filme verilir, paylaştırılamaz.
b) Jüri gerekli gördüğü durumlarda, para ödülü içermemek koşuluyla bir filmin sanatsal ya da teknik dallarından birine Mansiyon verebilir.
c) Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) üyelerinden oluşan jüri, Ulusal Kısa Film Yarışması’na katılan filmleri değerlendirerek en iyi filmi seçer. Bu filme FIPRESCI Ödülü verilir.
d) Ödül kazanan filmin yönetmen, yapımcı ve dağıtımcıları, medya ve tanıtım evraklarında ve filmin sonraki gösterimlerinde (jenerikte), filmin festivalde kazandığı ödüle yer vermeyi taahhüt ederler.

4. Katılım Koşulları

İstanbul Film Festivali çerçevesinde düzenlenen Ulusal Kısa Film Yarışması’na katılacak filmler için şu koşullar öngörülür:

a) Yarışmaya 1 Ocak 2022’den sonra çekilmiş Türkiye yapımı veya ortak yapımı kurmaca, belgesel, canlandırma veya deneysel kısa metrajlı filmler katılabilir. Bir kısa filmin Türkiye yapımı olarak kabul edilebilmesi için yapımcı ya da yönetmenden en az biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
b) Filmler en fazla 20 dakika uzunluğunda olmalı; gösterim kopyaları DCP (flat ise 1998x1080px, scope ise 2048x858px) ya da video (Quicktime Uncompressed ya da H264 codec’li MP4) formatta hazırlanmalıdır.
c) DVD ve benzeri baskısı satışa sunulmuş filmler programa alınmaz.

5. Başvuru

Festivale katılabilmek için filmin yasal hak sahibi olan yapımcısı başvuruda bulunur. Filmin birden fazla yasal hak sahibi varsa, başvuru formunda diğer yasal hak sahiplerinin imzası ya da ek olarak yazılı onayı yer almalıdır. Festivale istenen sayıda filmle başvurulabilir.

Festivale başvuran filmlerin kamuoyuna tanıtılması ve festival kataloğunda yer alması amacıyla, aşağıdaki belgelerin 20 Ocak 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar https://vp.eventival.com/iff/2023 adresindeki başvuru sistemi üzerinden teslim edilmesi gereklidir.

A) Filmin youtube.com veya vimeo.com sitelerinde yüklenmiş online öngösterim linki (en az 3 ay geçerli) B) Filmin online öngösterim linki (en az 3 ay geçerli)
C) Türkçe ve İngilizce kısa katalog özeti (elektronik ortamda)
D) Varsa Press book, elektronik basın dosyası vb. diğer malzemeler
E) Filmden fotoğraflar (katalogda kullanılacak, yüksek çözünürlükte, elektronik ortamda)
F) Yönetmeninin fotoğrafı (yüksek çözünürlükte)
G) (Gösterim kopyası altyazılı değilse) Altyazı çevirisi için diyalog listesi, İngilizce altyazı listesi
H) Dijital afiş

Başvuran, başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu teyit eder. Festivale katılım için onayı başvuru formuyla teyit edilen yönetmen ya da başvuran, festivalden önce yapılacak olan basın toplantısıyla birlikte festival programı açıklandıktan sonra filmini festivalden çekmemeyi taahhüt eder.

6. Gösterim ve Kopyalar

Festivalde Türkiye yapımı filmler İngilizce altyazılı olarak gösterilir. Yapımcı, filminin kopyasını İngilizce altyazılı sağlayamadığı takdirde festival, film için elektronik İngilizce altyazı hazırlar.

Programa katılması kesinleşen filmlerin gösterim dosyalarının son iletim günü, 24 Mart 2023’tür. Filmler Şişhane, Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp Caddesi No: 5’te bulunan İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nda Festival Yönetimi’ne elden teslim edilir ya da indirme linkiyle yollanır.

7. Jüri

Yarışmaya katılacak filmler, başvurular arasından İstanbul Film Festivali Kısa Film Danışma Kurulu tarafından belirlenir. Yarışmaya katılacak filmlerin nihai kararı festival yönetimi tarafından verilir. Festival, filmlerin seçimiyle ilgili açıklama yapmama hakkını saklı tutar.

Yarışmaya katılan filmler, festival yönetimince belirlenen bir jüri tarafından değerlendirilir. Kısa Film Yarışması Jürisi, Türkiye’den ve dünyadan film yapımcıları, yönetmenler, sinema yazarları, oyuncular, film eleştirmenleri, uzmanlar ve sinemayla ilgili sanat dallarının önde gelen kişilerinden oluşur.

Jüri, çalışma düzenini kendisi belirler. Jüri üyeleri, gösterim düzeni Festival Yönetimi’nce saptanan yarışma filmlerini festival süresi içinde izler.

Jüri, kararın duyurulmasından önce, tüm üyelerce imzalanmış tutanakları Festival Yönetimi’ne teslim eder.

8. Sigorta

Festival tarafından seçilen filmlere ait kopyaların festivale tesliminden kopyayı sağlayan kuruluşa gönderilmesine kadar geçen süre içindeki sigortasından festival sorumludur. Festival, kopyaların kaybı ya da hasarı halinde, filmin sahibinin başvuru formunda belirttiği değer tutarını tazmin etmekle yükümlüdür. Katılımcının, başvuru formunda miktarı belirtmediği durumlarda, sigorta şirketi kopyaya 1000 Amerikan Doları değer biçecektir.

9. Yetki

Festival Yönetimi, gösterim için gerekli ve yeterli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına sahiptir.

Bu genel yönetmelik maddelerinde yer almayan diğer konular hakkındaki kararlar İstanbul Kültür Sanat Vakfı’na aittir.

Yönetmelikte değişiklik hakkı festival yönetimine aittir.

42. İstanbul Film Festivali programına katılan Türkiye yapımı filmlerin sahipleri, yapımcıları ve yönetmenleri, bu yönetmeliğin kurallarını kabul etmiş sayılırlar.

Yukarı