1. Tarih

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Uluslararası Film Yapımcıları Dernekleri Federasyonu (FIAPF) tarafından konulu, yarışmalı bir etkinlik olarak resmen tanınan İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışması, 20-29 Mayıs 2021 tarihlerinde, gösterimleri çevrimiçi ve sinema salonlarında gerçekleştirilmek üzere karma biçimde yapılacaktır.

2. Amaç

Ulusal Yarışma’nın amacı Türkiye’de sanat değeri yüksek filmlerin yapımını özendirmek, gelişmesini desteklemek; ülke sinemasının nitelikli yapıtlarını izleyiciye ulaştırmak; bu filmlerin uluslararası sinema yazarları, festival yöneticileri, dağıtımcı kuruluş ve televizyon temsilcilerine gösterilmesini sağlamak; bu yolla ülke sinemasının dış tanıtımına katkıda bulunmaktır.

3. Ödüller

a) Ulusal Yarışma’ya katılan filmlerin değerlendirilmesi sonucunda jüri En İyi Film’e Altın Lale Ödülü verir. Jüri ayrıca Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik dallarında da onursal nitelikte birer ödül verir.

  • En İyi Film’in yapımcısına Altın Lale Ödülü ve İKSV tarafından 200.000 TL verilir.
  • Jüri Özel Ödülü, Onat Kutlar anısına verilir. Seçilen filmin yapımcısına İKSV tarafından 50.000 TL tutarında para ödülü verilir.
  • Jürinin değerlendirmesi sonucunda uygun bulunan yönetmene, En İyi Yönetmen Ödülü ile Anadolu Efes tarafından 50.000 TL tutarında para ödülü verilir.
  • Jüri, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında ilke olarak başrolleri değerlendirir. Seçilen En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu’ya 10.000’er TL değerinde para ödülü verilir.
  • Jürinin En İyi Senaryo dalında seçtiği filmin senaryo yazarına Alametholistic tarafından 10.000 TL tutarında para ödülü verilir.
  • Jürinin En İyi Özgün Müzik dalında seçtiği film müziğinin bestecisine LU Records tarafından 5.000 TL tutarında para ödülü verilir.
  • Akçeli ödüller paylaştırılmaz.

b) Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’ne, festivalin Uluslararası ve Ulusal Yarışmaları’nın yanı sıra, “Türkiye Sineması” bölümünde yer alan Türkiye yapımı uzun metrajlı tüm kurmaca ilk filmler aday olabilir. Jürinin En İyi İlk Film Ödülü'ne layık gördüğü filmin yönetmenine Lale Kart tarafından 30.000 TL tutarında para ödülü verilir.
c) Ödül kazanan filmlerin yönetmen, yapımcı ve dağıtımcıları, medya ve tanıtım evraklarında ve filmin sonraki gösterimlerinde (jenerikte), filmin festivalde kazandığı ödüle yer vermeyi taahhüt ederler.
d) Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) üyelerinden oluşan jüri, Ulusal Yarışma’ya katılan filmleri değerlendirerek en iyi filmi seçer. Bu filme FIPRESCI Ödülü verilir.

4. Katılım Koşulları

İstanbul Film Festivali çerçevesinde düzenlenen Ulusal Yarışma’ya katılacak filmler için şu koşullar öngörülür:

a) Yarışmaya 1 Ocak 2020’den sonra çekilmiş uzun metrajlı kurmaca Türkiye filmleri katılabilir. “Türkiye filmi” tanımından “yönetmeni veya yapımcılarından en az biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan film” anlaşılır.
b) Filmler en az 60 dakika uzunluğunda olmalı; gösterim kopyaları DCP formatında olmalıdır.
c) i. İstanbul sınırları içinde, vizyonda veya kamuya açık herhangi bir film gösterim etkinliğinde gösterilmiş uzun metrajlı filmler yarışma için değerlendirilmez.
ii. Türkiye sınırları içinde bir festivalde, “Ulusal Yarışma” kapsamında En İyi Film Ödülü’ne layık görülmüş filmler yarışmaya alınmaz.
iii. DVD ve benzeri baskısı satışa sunulmuş filmler programa alınmaz.

5. Başvuru

Festivale katılabilmek için filmin yasal hak sahibi olan yapımcısı başvuruda bulunur. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru formunda diğer yasal hak sahiplerinin adı/unvanı ya da ek olarak yazılı onayı yer almalıdır. Festivale istenen sayıda filmle başvurulabilir.

Festivale başvuran filmlerin kamuoyuna tanıtılması ve festival kataloğunda yer alması amacıyla, aşağıdaki belgelerin 26 Mart 2021 günü saat 17.00’ye kadar https://vp.eventival.eu/iff/2021 adresindeki başvuru sistemi üzerinden teslim edilmesi gereklidir.

A) Filmin online öngösterim linki (en az 3 ay geçerli)
B) Filmle ilgili teknik jenerik bilgileri (künye)
C) Katalogda yer alacak Türkçe ve İngilizce kısa özet (elektronik ortamda)
D) Press book, elektronik basın dosyası vb. diğer malzemeler
E) Filmden fotoğraflar (yüksek çözünürlükte, elektronik ortamda)
F) Yönetmeninin fotoğrafı (yüksek çözünürlükte, elektronik ortamda)
G) Afiş (3 adet basılı) (Festival başlamadan en geç 15 gün önce teslim edilebilir.)
H) (Gösterim kopyası altyazılı değilse) Altyazı çevirisi için diyalog listesi, İngilizce altyazı listesi
I) Quicktime, mp4 ya da mov formatında, 16:9 ve en az 1920x1080p altyazısız fragman ve festivalin internet sitesinde kullanılmak üzere online fragman linki.

Başvuran, başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu teyit eder. Festivale katılım için onayı başvuru formuyla teyit edilen yönetmen ya da başvuran, festivalden önce yapılacak olan basın toplantısıyla birlikte festival programı açıklandıktan sonra filmini festivalden çekmemeyi taahhüt eder.

6. Gösterim ve Kopyalar

Festivalde Türkiye yapımı filmler İngilizce altyazılı olarak gösterilir. Yapımcı, filminin kopyasını İngilizce altyazılı sağlayamadığı takdirde festival, çevirisini yaptırarak filme elektronik İngilizce altyazı hazırlar.

Programa katılması kesinleşen filmlerin gösterim kopyalarının son teslim günü, 4 Mayıs 2021’dir. Filmler Şişhane, Nejat Eczacıbaşı Binası, Sadi Konuralp Caddesi No: 5’te bulunan İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nda Festival Yönetimi’ne teslim edilir. Festival bittikten sonraki hafta içinde filmler yine aynı yerden alınır. DCP kopyalar festivale üzerlerinde filmin adı okunaklı yazılmış, orijinal korunaklı, sert kapaklı kutularında yollanmalıdır; onaylanan dijital gösterimler için uygun çözünürlükte dijital dosyaların H264 codec içeren .Mp4 ya da .Mov formatında indirilebilir linklerinin aynı tarihe kadar iletilmesi gereklidir.

7. Jüri

Programa alınacak filmler, başvurular arasından Türkiye Sineması Danışma Kurulu ve Festival Yönetimi tarafından belirlenir. Programa alınacak filmlerin nihai kararı festival yönetimi tarafından verilir. Festival, filmlerin seçimiyle ilgili açıklama yapmama hakkını saklı tutar. Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 filmin katılımı gereklidir. Son başvuru tarihi olan 26 Mart 2021’e kadar katılması kesinleşen film sayısı 6’ya ulaşmazsa yarışma yapılmaz; başvuran filmler festivalde yarışma dışı gösterilir.

Yarışmada gösterime sunulacak filmler, İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması Danışma Kurulu’nca belirlenen bir jüri tarafından değerlendirilir. Jüri, Türkiye’den ve dünyadan film yapımcıları, yönetmenler, sinema yazarları, oyuncular, film eleştirmenleri, sinema tarihçileri, öğretim üyeleri ve sinemayla ilgili sanat dallarının önde gelen kişilerinden oluşur.

Jüri Başkanı, Festival Yönetimi’nce atanır. Jüri, çalışma düzenini kendisi belirler. Jüri üyeleri, gösterim düzeni Festival Yönetimi’nce saptanan yarışma filmlerini festival süresi içinde, sinemalarda resmi ya da özel gösterilerde, tek tek ya da toplu olarak izler.

Festival Yönetimi, jüri karar toplantısında oy hakkı olmayan bir gözlemci bulundurur.

Jüri Başkanı, kararın duyurulmasından önce, tüm üyelerce imzalanmış tutanakları Festival Yönetimi’ne teslim eder.

8. Sigorta

Festival tarafından seçilen filmlere ait kopyaların festivale tesliminden kopyayı sağlayan kuruluşa gönderilmesine kadar geçen süre içindeki sigortasından festival sorumludur. Festival, kopyaların kaybı ya da hasarı halinde, filmin sahibinin başvuru formunda belirttiği değer tutarını tazmin etmekle yükümlüdür. Katılımcının, başvuru formunda bu miktarı belirtmediği durumlarda, sigorta şirketi kopyaya 2.500 Amerikan Doları değer biçecektir.

9. Yetki

Festival Yönetimi, gösterim için gerekli ve yeterli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına sahiptir.

40. İstanbul Film Festivali programına katılan filmlerin hak sahipleri, yapımcıları ve yönetmenleri, bu yönetmeliğin kurallarını kabul etmiş sayılırlar.

Bu genel yönetmelik maddelerinde yer almayan diğer konular hakkındaki kararlar, FIAPF’ın film festivalleriyle ilgili uluslararası yönetmelikleri doğrultusunda, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’na aittir.

Yönetmelikte değişiklik hakkı festival yönetimine aittir.

Yukarı